ใบรับรองผลิตภัณฑ์ Gel+

เลขที่ อย.- ใบรับรองความปลอดภัย Gel+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Halal Administrator Certificate

ใบฮาลาลโลก ใบรับรองผลิตภัณฑ์ให้กับพี่น้องชาวมุสลิม

 

 

NAFDAC Certificate

 


UMI ปราศจาก สารสเตียรอยด์ และ 3 แร่ธาตุ ที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

 


 

Gel+ World Anti-Doping Agency Certification

ใบรับรองความปลอดภัย ในการตรวจสอบเรื่องการ ติดโด๊บของนักกีฬา

รับรองว่าผลิตภัณฑ์ Agel สามารถทานได้ แม้จะเป็นนักกีฬาที่ต้องลงแข่งขันและต้องถูกตรวจเลือดหาสารกระตุ้นต่างๆ


 


 


 

Orthodox Union Certification
ใบออโทด๊อก ยูเนี่ยน ใบรับรองผลิตภัณฑ์ให้กับผู้นับถือศาสนาคริสต์ นิกาย Orthodox

Kosher Certification

 

CLICK HERE TO OUR CHANNEL
Open